Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
 

 

Zawiadomienie uzupełniające o wyborze ofert

( do zawiadomienia z dnia 03.09.2020 r.)

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2020 r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych” unieważniono postępowanie na zadanie nr 2 – Szpitalna 2, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nie zdecydował się na wybranie oferty.

Unieważniono postępowanie na zadanie nr 6 – Parkowa 29, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdecydował się na wybranie oferty.

 

 


« wróć do listy