Wykonanie kontroli instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek
  

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 28.09.2020 r. na: „Wykonanie kontroli instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w lokalach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków”– została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez: Firma „MAXYM” Maria Bieś , ul. Abp. J. Ablewicza 15/26, 33-100 Tarnów.

 

Zadania nr 1 ZUM-1 - cena oferty : Wartość kontroli 4 744,97 zł brutto, Wartość konserwacji 9 240,26 zł brutto

 

Zadania nr 2 ZUM-2 - cena oferty : Wartość kontroli 7 119,49 zł brutto, Wartość konserwacji 13 654,22 zł brutto

 

Zadania nr 3 ZUM-3 - cena oferty : Wartość kontroli 5 443,12 zł brutto, Wartość konserwacji 10 482,70 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełnia warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła oferty korzystne cenowo.

Równocześnie informujemy, że:

 

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcami
    nie wcześniej niż 12.10.2020 r.

 

  


« wróć do listy