Pomiary instalacji elektrycznej (pięcioletnie) instalacji odgromowej, instalacji antyoblodzeniowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych
 Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.09.2020 r. na: „Pomiary instalacji elektrycznej (pięcioletnie) instalacji odgromowej, instalacji antyoblodzeniowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych w Tarnowie wraz z usuwaniem drobnych usterek ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez firmę: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów.

 

Zadanie nr 1 – ZUM-1 - cena oferty – 2 295,18 zł brutto

Zadanie nr 2 – ZUM-2 - cena oferty – 46 235,70 zł brutto

Zadanie nr 3 – ZUM-3 - cena oferty – 3 985,20 zł brutto

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w Warunkach Zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma „TESEMA” Sp. z o.o. ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwana do uzupełnienia dokumentacji przetargowej nie uzupełniła jej w terminie.

  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    nie wcześniej niż 14.10.2020r.

 

  


« wróć do listy