Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie
 Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), w postępowaniu na ,, Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie” przeprowadzonym w dniu 15.12.2020 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Usługowo-Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik,

33-158 Szynwałd 173.

 

Zadanie Nr 2-ZUM 2

Obowiązki podstawowe I roboty wewnętrzne 1 760,93 zł brutto

Obowiązki podstawowe II roboty zewnętrzne 5 219,18 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie dni świąteczne 38,25 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 1 544,40 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien 239,15 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice 24,62 zł brutto

Obowiązki podstawowe dezynfekcja 439,11 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto 9 266,26 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Firma Usługowo—Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec,

ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

 

Zadanie Nr 3-ZUM 3 część 1

Obowiązki podstawowe I roboty wewnętrzne 1 506,65 zł brutto

Obowiązki podstawowe II roboty zewnętrzne 9 750,18 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w dni świąteczne 35,66 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 5 363,84 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien 181,92 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice 40,73 zł brutto

Obowiązki podstawowe dezynfekcja 501,84 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto 17 380,82 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90 33-100 Tarnów.

 

Zadanie Nr 1-ZUM 1

Obowiązki podstawowe I roboty wewnętrzne 5 834,40 zł brutto

Obowiązki podstawowe II roboty zewnętrzne 20 389,40 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w dni świąteczne 33,75 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 4 388,61 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien 196,31 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice 100,43 zł brutto

Obowiązki podstawowe dezynfekcja 1 421,88 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto 32 364,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur , 33-150 Wola Rzędzińska 107A.

 

Zadanie Nr 4-ZUM 3 część 2

Obowiązki podstawowe I roboty wewnętrzne 757,46 zł brutto

Obowiązki podstawowe II roboty zewnętrzne 7 037,66 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w dni świąteczne 35,55 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 2 537,52 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien 50,54 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice 4,07 zł brutto

Obowiązki podstawowe dezynfekcja 104,55 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto 10 527,35 zł


 

Uzasadnienie:

Wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferty zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 28.12.2020 r.


Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 


 

 

Liczba punktów - kryterium cena -100%

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Zad. 1

 

Zad. 2

 

Zad. 3

 

Zad.4

1

Firma Usługowo-Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173

 


 

100

 

 

2

 

Firma Usługowo—Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec, ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

 

 

 

100

 

 

3

 

Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90 33-100 Tarnów.

 

100

 

 

 

4

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur 33-150 Wola Rzędzińska 107A

 

 

 

100

 
  


« wróć do listy