Wykonanie wymiany ciepłomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
  

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.12.2020 r. na: „Wykonanie wymiany ciepłomierzy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kupiecka 4 ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: „REKON” s.c. Rafał Barszcz, Jan Cebula, ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów.

 

Kupiecka 4 - cena oferty – 6 480,00 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w Warunkach Zamówienia i jest korzystna cenowo. Wyboru Wykonawcy dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kupiecka 4 w Tarnowie.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 07.01.2021r.

 

  


« wróć do listy