Wykonanie remontu instalacji elektrycznej
  

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.12.2020 r. na: „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Tarnowie ” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez firmę: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 1 ul. Kupiecka 4 - cena oferty – 2 455,32 zł brutto

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

Zad. Nr 2 ul. Żwirki 4 - cena oferty – 2 083,15 zł brutto

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniają warunki określone w Warunkach Zamówienia a złożone oferty są korzystne cenowo.

Wyboru Wykonawców dokonały Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

dla zadania nr 1- ul. Kupiecka 4 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Kupiecka 4 dla zadania nr 2 – Żwirki 4 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Żwirki 4 w Tarnowie.

Równocześnie informujemy, że:

Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
nie wcześniej niż 22.01.2021r.

 

 

 

  


« wróć do listy