Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nasz znak: DE/SZP/064/15/2021 Tarnów, dnia 02.03.2021 r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującego się w Tarnowie przy ul. Burtnicza 6” przeprowadzony w dniu 26.02.2021 r.

Po przedstawieniu Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości złożonych ofert podjęto decyzję o odstąpieniu od wyboru wykonawcy. Z uwagi na powyższe unieważniono postępowanie.

 

 


« wróć do listy