Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu, w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVI/176/2019 z dnia 12.09.2019 r
 Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie uprzejmie informuje o możliwości składania przez Przedsiębiorców ofert na najem lokali użytkowych, wymienionych w przedstawionym poniżej wykazie, w ramach uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVI/176/2019 z dnia 12.09.2019 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki pod adresem:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z .o.o., ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów w godzinach: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 700 – 1500.

Oferty przyjmowane będą w okresie od dnia 16 kwietnia 2021 r. od godziny 700 do dnia 30 kwietnia 2021 r. od godziny 700

O wyborze oferty decyduje kolejność złożenia (data, godzina).

Oferenci powiadomieni zostaną o rozpatrzeniu ofert w terminie do dnia 07 maja 2021 r. (wysłanie powiadomień). Oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty. Uchybienie temu terminowi z przyczyn leżących po stronie Oferenta jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy najmu z winy Oferenta.

 

Wykaz

lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XVI/176/2019 z dnia 12.09.2019 t.

 

1. Żydowska 4 - pow. ogółem: 31,06 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony Placu Rybnego. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 49/4, obr. 228, KW TR1T/00119717/2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas dla potrzeb biurowych.

 

* Stawka czynszu oszacowana przez rzeczoznawcę: 13,80 zł/m2 netto + 23% VAT

* Stawka czynszu z uwzględnieniem bonifikaty,

naliczana przez okres 24 miesięcy: 6,50 zł/m2 netto + 23% VAT

* Wysokość udzielonej bonifikaty: 52,9 %

 

2. Żydowska 2 - pow. ogółem: 15,57 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony Placu Rybnego. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 49/3, obr. 228, KW TR1T/0072306/6. Lokal składa się z jednego pomieszczenia i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas dla potrzeb biurowych.

 

* Stawka czynszu oszacowana przez rzeczoznawcę: 14,90 zł/m2 netto + 23% VAT

* Stawka czynszu z uwzględnieniem bonifikaty,

naliczana przez okres 24 miesięcy: 6,50 zł/m2 netto + 23% VAT

* Wysokość udzielonej bonifikaty: 56,4 %

 

Załączniki do pobrania:
 

 

Wykaz wywiesza się w okresie od dnia 16.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.  


« wróć do listy