Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Wałowa 47
  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 25.05.2021r. na: „Wykonanie izolacji ściany fundamentowej przy ul. Wałowa 47 w Tarnowie ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez firmę: Firmę Produkcyjno Usługowo Handlową „ALEXANDER” Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212c.

 

Wałowa 47 - cena oferty – 41 918,13 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w Warunkach Zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 8.06.2021r.

 

  


« wróć do listy