Wykonanie poziomów kanalizacyjnych
  

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Wykonanie poziomów kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Cegielniana 7 w Tarnowie” przeprowadzony w dniu 09.07.2021 r.

W wyznaczonym terminie na przetarg nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym przetarg unieważniono.

 

  


« wróć do listy