Malowanie klatek schodowych
  

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 09.07.2021r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynkach zarządzanych przez MZB w Tarnowie ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik z siedzibą ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice.

 

Zadanie nr 4 – ul. Goldhammera 6 - cena oferty – 7 572,24 zł brutto

Zadanie nr 5 – ul. Lwowska 10 – cena oferty – 5 249,52 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

Unieważniony zostaje przetarg na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3 - na powyższe zadania nie złożono żadnej oferty.

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 21.07.2021r.

 

 

 

  


« wróć do listy