Wykonanie osuszenia budynku metodą iniekcji ciśnieniowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 258 /2015                                                           Tarnów, 04.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 02.09.2015 r.  na: „Wykonanie osuszenia budynku metodą iniekcji ciśnieniowej przy ul. Mickiewicza 25
w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

 

Mickiewicza 25                                -        cena oferty  5 373,44 zł

 

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 14.09.2015 r.

 


« wróć do listy