Docieplenie ścian zewnętrznych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 260 /2015                                                       Tarnów, dnia  04.09.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 21.08.2015r. na: „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Szujskiego 21 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: P.U.H. CANCER Adam Maciaszek,
ul. Okulickiego 3, 33-101 Tarnów

 

Szujskiego 21                                    -cena oferty –   81 798,21zł

 

 

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 14.09.2015 r.

 

 


« wróć do listy