Remont chodnika przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bóżnic 5 w Tarnowie
  

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 24.09.2021r. na: „Remont chodnika przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bóżnic 5 w Tarnowie ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Firma Ogrodniczo-Budowlana mgr inż. Joanna Kuta 33-150 Wola Rzędzińska 212c

Zad. Nr 1 ul. Bóżnic 5 - cena oferty – 39 826,85 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełnia warunki określone w Warunkach Zamówienia a złożona oferta jest korzystna cenowo.

Wyboru Wykonawcy dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bóżnic 5 w Tarnowie.

Równocześnie informujemy, że:

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 07.10.2021r.

 

 

 

  


« wróć do listy