Remont chodnika przy budynku przy ul. Dwernickiego 18 w Tarnowie
  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 24.09.2021r. na: „Remont chodnika przy budynku przy ul. Dwernickiego 18 w Tarnowie ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Firma Ogrodniczo – Budowlana mgr inż. Joanna Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212c

 

Dwernickiego 18 – cena oferty – 20 126,31 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 05.10.2021r.

 

 

  


« wróć do listy