Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - unieważnienie
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości znajdującego się w Tarnowie przy ul. Bóżnic 5a,

ul. Waryńskiego 12, ul. Lwowska 42” przeprowadzony w dniu 08.10.2021 r.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 08 października 2021 r. do godziny 10:00

Z uwagi na brak ofert unieważniono postępowanie.

 

 

 


« wróć do listy