Wymiana bram wejściowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 08.10.2021r. na: „Wymianę bram wejściowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk.

 

Zadanie 1 - ul. Brodzińskiego 25 – cena oferty 4 950,72 zł brutto

Zadanie 2 - ul. Żwirki 9 – cena oferty 5 830,00 zł brutto

Zadanie 3 – al. Matki Bożej Fatimskiej 3 - cena oferty 3 467,88 zł brutto

Uzasadnienie: wybrana firma spełnia warunki określone w Warunkach Zamówienia a złożone przez nią oferty są korzystne cenowo.

Wyboru Wykonawcy dokonały:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Brodzińskiego 25 w Tarnowie.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żwirki 9 w Tarnowie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy al. Matki Bożej Fatimskiej 3 w Tarnowie

 

Równocześnie informujemy, że:

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 21.10.2021r.

 

 

  


« wróć do listy