Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej typowej w budynkach zarządzanych przez MZB
  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 20.10.2021r. na: „Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej typowej w budynkach zarządzanych przez MZB ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17a, 33-130 Radłów.

 

Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki ZUM-1 – cena oferty – 60 046,27 zł brutto

Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki ZUM-2 – cena oferty – 68 999,28 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

Miejski Zarząd Budynków unieważnia postępowanie na zadanie nr 3 - wymiana stolarki ZUM-3 kwota zaoferowana przez oferenta jest wyższa niż kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 27.10.2021r.

 

 

  


« wróć do listy