Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 27.10.2021r. na: „Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Fasady – Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice.

 

Nowy Świat 13 – 112 801,47 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest korzystna cenowo.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

  1. Oferta złożona przez firmę Firma Remontowo – Budowlana Halina Ciszek, ul. Na Ścieżki 13, 33-111 Koszyce Wielkie została odrzucona jako nie zgodna z treścią siwz, z powodu błędów
    w kosztorysie.

 

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    nie wcześniej niż 15.11.2021r.

 

 


« wróć do listy