Remont balkonów - unieważnienie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 226 /2015                                                   Tarnów, dnia 24.08.2015r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne na ,,Remont balkonów budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzony w dniu 21.08.2015r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy