Budowa wiaty śmietnikowej
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego - przetarg poniżej 130 000,00 zł przeprowadzonego w dniu 16.05.2022 r. na: „Budowę wiaty śmietnikowej wraz z pracami współtowarzyszącymi w Tarnowie przy ul. Zakątnej ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: „PROTAR” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 4a, 33-100 Tarnów

 

Budowa wiaty przy ul. Zakątnej – cena oferty 149 000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Równocześnie informujemy, że:

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż 5 dni od daty zawiadomienia o wyborze ofert.

 

 

 


« wróć do listy