Remont lokali mieszkalnych - unieważnienie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 238 / 2015                                                   Tarnów, dnia 28.08.2015r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów 5) i lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 27.08.2015 r., unieważnia postępowania na zadanie nr 1 – Franciszkańska 12/6, zadanie nr 2 –
Lwowska 69/32
, zadanie nr 4 – Kąpielowa 4a/7a, zadanie nr 7 – Krakowska 16/9,
zadanie nr 8 – Urwana 29/1, zadanie nr 10 – Grottgera 25/24, zadanie nr 14 –
Krakowska 23/3
oraz zadanie nr 15 – Parkowa 29/14 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 


« wróć do listy