Wymiana stolarki drewnianej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 240 /2015                                                           Tarnów, 01.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 25.08.2015 r.  na: „Wymiana stolarki drewnianej nietypowej w zasobach MZB znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Zakłady Drzewne TiS Antoni Szwed
sp. jawna, ul. Kobiórska 2, 43-210 Kobiór

 

Zad Nr 1 – Bernardyńska 24                                -        cena oferty    15 047,82 zł

Zad Nr 2 – Rynek 9                                                -        cena oferty      6 816,66 zł

Zad Nr 3 – Rynek 17                                              -        cena oferty    16 949,40 zł

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: STOL-ART. mgr inż. Tadeusz Mucha, Zbylitowska Góra, ul. Skotnik 65, 33-113 Zgłobice

 

Zad Nr 4 – Żydowska 6                                         -        cena oferty      6 888,00 zł

Zad Nr 5 – Stolarka drzwiowa ZUM-2                -        cena oferty      4 104,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły  korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma MAISON POLSKA Jarosław Kozłowski Dąbrowa 69, 63-708 Rozdrażew została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentu nie dostarczył go Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranymi Wykonawcami
    w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 09.09.2015 r.

 


« wróć do listy