Malowanie klatek schodowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 265 /2015                                                       Tarnów, dnia  08.09.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 21.08.2015r. na: „Malowanie klatek schodowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Malarski REMAL Józef Wilk, ul. Północna 41, 33-111 Koszyce Wielkie

 

Zad Nr 1 Starodąbrowska 9                                    -cena oferty –   5 720,44 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 –złożona przez firmę: Zakład Malarsko- Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 2 Żwirki 9                                                     -cena oferty –   13 962,49 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 –złożona przez firmę: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar,
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 3 Mościckiego 48                                       -cena oferty –   29 710,99 zł

 

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 16.09.2015 r.

 

 


« wróć do listy