Opracowanie dokumentacji projektowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 264 /2015                                                           Tarnów, 08.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 31.08.2015 r.  na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Pracownia Architektoniczna ARTIST mgr inż. arch. Kinga Zielińska-Madej ul. Krótka 4, 39-200 Dębica

Zad Nr 3 Fredry 16A                                                -cena oferty –   2 214,00 zł

Zad Nr 4 Wilsona 63                                                 -cena oferty –   1 845,00 zł

Zad Nr 7 Graniczna 8A                                             -cena oferty –   8 610,00 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Pracownia Projektowa AMINTEC, mgr inż. Anna Majtyka, ul. Norwida 11, 33-101 Tarnów

Zad Nr 2 Pułaskiego 93                                             -cena oferty –   7 134,00 zł

Zad Nr 5 Matejki 9                                                   -cena oferty –   3 936,00 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 - złożona przez: NANA PROJECT sp. z o.o. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 Wałowa 10                                                -cena oferty – 12 287,70 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 - złożona przez: INWESTPROJEKT- TARNÓW Spółka z o.o.,
ul. Sowińskiego 19, 33-100 Tarnów

Zad Nr 6 Kołłątaja 1                                                 -cena oferty –   9 348,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły najkorzystniejsze oferty.

 

Równocześnie informujemy, że umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami dnia 14.09.2015 r.

 


« wróć do listy