Wykonanie operatów szacunkowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 22 /2015                                                            Tarnów, 03.02.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 26.01.2015 r.  na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość czynszu rynkowego lokali użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd budynków Spółka z o.o. w Tarnowie oraz wykonanie aktualizacji operatów po upływie ich ważności” została wybrana n/w oferta
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Biuro Usług Rzeczoznawstwo Majątkowe Projektowanie i Nadzór Budowlany ul. Przybyłkiewicza 4, 33-100 Tarnów

 

-operat szacunkowy                                       -cena oferty 296,43 zł brutto

-aktualizacja                                                   -cena oferty   98,81 zł brutto

 Razem (operat + aktualizacja)                                       395,24 zł brutto

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 11.02.2015 r.

 


« wróć do listy