Malowanie klatek schodowych
Nasz znak : DE/SZP/064/  276 /2015                                                         Tarnów, 14.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 02.09.2015 r.  na: „Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych i użytkowych znajdujących się
w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Zakład Malarsko- Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 Brodzińskiego 23                           -        cena oferty  9 892,03 zł

Zad Nr 4 Mickiewicza 25                              -        cena oferty  2 321,99 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: HAUSTECHNIK Jacek Sobol, 33-150 Wola Rzędzińska 402B

Zad Nr 2 Dębowa 1                                      -        cena oferty  1 764,90 zł

Zad Nr 3 Goldhammera 6                             -        cena oferty  4 191,27 zł

Zad Nr 5 Graniczna 8A                                 -        cena oferty 14 769,19 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 22.09.2015 r.

 


« wróć do listy