Remont balkonów i schodów
Nasz znak : DE/SZP/064/ 280 /2015                                                           Tarnów, 15.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 11.09.2015 r.  na: „Remont balkonów i schodów w budynkach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Polna 11                                      -        cena oferty     1 460,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 4 – Garbarska 9                                 -        cena oferty     3 895,79 zł

Zad Nr 5 – Goldhammera 6                           -        cena oferty     5 946,38 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 1 – Krótka 6, Zad Nr 2 – Panny Marii 15 – nie złożono żadnej oferty.
  2. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w postępowaniu na zad nr 4 – Garbarska 9- nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności
    z kosztorysem ślepym w zad nr 4 – Garbarska 9 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  3. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 23.09.2015 r.

 


« wróć do listy