Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 281 /2015                                                           Tarnów, 16.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 11.09.2015 r.  na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych (stolarka drzwiowa typowa) znajdujących się w zasobach MZB” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – ZUM-1                                      -        cena oferty    12 117,60 zł

Zad Nr 2 – ZUM-2                                      -        cena oferty      4 330,80 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 3 – ZUM-3                                      -        cena oferty    22 593,60 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły  korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 24.09.2015 r.

 

 


« wróć do listy