Wykonanie instalacji gazowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 298 /2015                                                           Tarnów, 24.09.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 09.09.2015 r.  na: „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1- Urwana 3                        -        cena oferty  13 413,73 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 - złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik

 

Zad Nr 4- Lwowska 18                   -        cena oferty    1 291,55 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 - złożona przez: Firma Handlowo- Usługowa WZOREK Wod-Kan, CO i Gaz Stanisław Wzorek     Zawada 39 33-112 Tarnowiec

 

Zad Nr 5- Mościckiego 24/4a       -        cena oferty    6 997,42 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły
korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

 1. Unieważniono postepowania na Zad Nr 2 – Krakowska 20 i Zad Nr 3 – Waryńskiego 12
  – nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. Firma Usługowa HYDRAULIKA WOD-KAN, CO i GAZ Jan Fido z siedzibą
  ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie podanego przedmiaru robót. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentu nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Wykonawca: Zakład Instalacji Wod-Kan CO, Gaz Pogotowie Techniczne Jarek Krzysztof, ul. Krzyska 161 33-103 Tarnów został wykluczony z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dwie odrębne oferty na wykonanie Zad Nr 4 – Lwowska 18  w związku z powyższym obie oferty zostały odrzucone jako oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik został wykluczony z udziału w postępowaniu na Zad Nr 1- Urwana 3, Zad Nr 2 – Krakowska 20, Zad Nr 3 – Waryńskiego 12 i Zad Nr 5 – Mościckiego 24/4a - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
  z powyższym oferty na Zad Nr 1- Urwana 3, Zad Nr 2 – Krakowska 20, Zad Nr 3 – Waryńskiego 12 i Zad Nr 5 – Mościckiego 24/4a zostały odrzucone jako oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca: Firma Handlowo- Usługowa WZOREK Wod-Kan, CO i Gaz Stanisław Wzorek Zawada 39 33-112 Tarnowiec został wykluczony z udziału w postępowaniu na Zad Nr 2 – Krakowska 20 i Zad Nr 3 – Waryńskiego 12 - nie wykazał spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku
  z powyższym oferty na Zad Nr 2 – Krakowska 20 i Zad Nr 3 – Waryńskiego 12 zostały odrzucone jako oferty Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 4. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
  w terminie 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 30.09.2015 r.

 

 


« wróć do listy