Wykonanie remontu posadzek
Nasz znak : DE/SZP/064/ 303 /2015                                                       Tarnów, dnia  25.09.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 11.09.2015r. na: „Wykonanie remontu posadzek w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szczepanika 2 znajdującej się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 –złożona przez firmę: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „ALEXANDER” Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C

 

Szczepanika 2                                                           -cena oferty –   9 991,13 zł

 

 

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 05.10.2015 r.

 

 


« wróć do listy